Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Velká Skrovnice (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 869
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 9

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Barvínek Miloš Ing. 1 14 % 123 14 % 1
Chalupová Alena 0 00 % 77 09 % 1
Jiroušková Kateřina 1 14 % 90 10 % 1
Kaplan Jaroslav 1 14 % 83 10 % 1
Kovář Ladislav 1 14 % 104 12 % 1
Krčmářová Štěpánka 1 14 % 100 12 % 1
Pelinka Pavel Ing. 1 14 % 94 11 % 1
Provazník Roman 0 00 % 73 08 % 1
Žaba Zdeněk Ing. 1 14 % 125 14 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Barvínek Miloš Ing. 1
Jiroušková Kateřina 1
Kaplan Jaroslav 1
Kovář Ladislav 1
Krčmářová Štěpánka 1
Pelinka Pavel Ing. 1
Žaba Zdeněk Ing. 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Barvínek Miloš Ing. 2 29 %
Chalupová Alena 0 00 %
Jiroušková Kateřina 0 00 %
Kaplan Jaroslav 0 00 %
Kovář Ladislav 1 14 %
Krčmářová Štěpánka 1 14 %
Pelinka Pavel Ing. 1 14 %
Provazník Roman 0 00 %
Žaba Zdeněk Ing. 2 29 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.