Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Vinary (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 293
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 6

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Hrubeš Vladimír 0 00 % 47 16 % 1
Peterková Radka Ing. 1 20 % 63 22 % 1
Plšková Zdeňka 1 20 % 45 15 % 1
Šafránek Ladislav 1 20 % 35 12 % 1
Šrůtová Pavlína Ing. 1 20 % 60 20 % 1
Švec Josef 1 20 % 43 15 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Hrubeš Vladimír 1
Peterková Radka Ing. 1
Plšková Zdeňka 1
Šrůtová Pavlína Ing. 1
Švec Josef 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 20 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Hrubeš Vladimír 1 20 %
Peterková Radka Ing. 2 40 %
Plšková Zdeňka 0 00 %
Šafránek Ladislav 0 00 %
Šrůtová Pavlína Ing. 2 40 %
Švec Josef 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 60 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.