Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Voděrady (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 216
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Sbor dobr. hasičů Džbánov,SNK 2 29 % 428 35 % 5
Sbor dobr.hasičů Voděrady,SNK 2 29 % 311 26 % 5
Tělových. jednota Voděrady,SNK 3 43 % 477 39 % 6

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Sbor dobr. hasičů Džbánov,SNK 2
Sbor dobr.hasičů Voděrady,SNK 2
Tělových. jednota Voděrady,SNK 3

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Sbor dobr. hasičů Džbánov,SNK 3 43 %
Sbor dobr.hasičů Voděrady,SNK 1 14 %
Tělových. jednota Voděrady,SNK 3 43 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.