Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Zádolí (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 371
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 9

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Bohumil Rejman, NK 1 14 % 54 15 % 1
Dušan Kohl, NK 1 14 % 47 13 % 1
František Kohl, NK 1 14 % 45 12 % 1
František Poslušný, NK 0 00 % 29 08 % 1
Jaroslav Havlík, NK 0 00 % 20 05 % 1
Jiří Šrůt, NK 1 14 % 50 13 % 1
Josef Nečas, NK 1 14 % 39 11 % 1
Martin Böhm, NK 1 14 % 40 11 % 1
Zdeněk Kafka, NK 1 14 % 47 13 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Bohumil Rejman, NK 1
Dušan Kohl, NK 1
František Kohl, NK 1
Jiří Šrůt, NK 1
Josef Nečas, NK 1
Martin Böhm, NK 1
Zdeněk Kafka, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Bohumil Rejman, NK 2 29 %
Dušan Kohl, NK 1 14 %
František Kohl, NK 1 14 %
František Poslušný, NK 0 00 %
Jaroslav Havlík, NK 0 00 %
Jiří Šrůt, NK 2 29 %
Josef Nečas, NK 0 00 %
Martin Böhm, NK 0 00 %
Zdeněk Kafka, NK 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.