Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Zámrsk (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 5 450
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Pavel Janík, NK 0 00 % 228 04 % 1
Volba pro občana a obec, SNK 5 33 % 1 832 34 % 15
Za rozvoj a prosper. obce, SNK 10 67 % 3 390 62 % 15

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Pavel Janík, NK 1
Volba pro občana a obec, SNK 1
Za rozvoj a prosper. obce, SNK 13

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(ů), t.j. rozdíl v 27 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Pavel Janík, NK 0 00 %
Volba pro občana a obec, SNK 4 27 %
Za rozvoj a prosper. obce, SNK 11 73 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 7 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.