Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Žichlínek (okr. Ústí nad Orlicí)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 3 856
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 6

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 1 11 % 480 12 % 9
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 11 % 575 15 % 9
Nezávislí, SNK 1 11 % 604 16 % 9
Občanská demokratická strana 2 22 % 833 22 % 9
Sbor dobr.hasičů Žichlínek,SNK 1 11 % 457 12 % 9
Tělov. jednota Žichlínek, SNK 3 33 % 907 24 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1
Nezávislí, SNK 1
Občanská demokratická strana 2
Sbor dobr.hasičů Žichlínek,SNK 1
Tělov. jednota Žichlínek, SNK 4

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 0 00 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 11 %
Nezávislí, SNK 1 11 %
Občanská demokratická strana 3 33 %
Sbor dobr.hasičů Žichlínek,SNK 0 00 %
Tělov. jednota Žichlínek, SNK 4 44 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.