Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Bernardov (okr. Kutná Hora)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 237
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 5

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
LIBOR KOČÁRNÍK 1 20 % 53 22 % 1
NEZ. KAND. JAN PAVEL 1 20 % 39 16 % 1
nez. kand. Jaroslav Váša 1 20 % 53 22 % 1
NEZ. KAND. VÁCLAV NESLÁDEK 1 20 % 40 17 % 1
Nez. kand. Zdeněk Krejčík 1 20 % 52 22 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
LIBOR KOČÁRNÍK 1
NEZ. KAND. JAN PAVEL 1
nez. kand. Jaroslav Váša 1
NEZ. KAND. VÁCLAV NESLÁDEK 1
Nez. kand. Zdeněk Krejčík 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
LIBOR KOČÁRNÍK 2 40 %
NEZ. KAND. JAN PAVEL 0 00 %
nez. kand. Jaroslav Váša 2 40 %
NEZ. KAND. VÁCLAV NESLÁDEK 0 00 %
Nez. kand. Zdeněk Krejčík 1 20 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 40 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.