Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Čejkovice (okr. Kutná Hora)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 120
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 5

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Ing.Miroslav Kunášek, NK 1 20 % 28 23 % 1
Ivana Kunášková, NK 1 20 % 26 22 % 1
Josef Flekal, NK 1 20 % 29 24 % 1
Josef Tvrdík, NK 1 20 % 22 18 % 1
Marie Viktorová, NK 1 20 % 15 13 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Ing.Miroslav Kunášek, NK 1
Ivana Kunášková, NK 1
Josef Flekal, NK 1
Josef Tvrdík, NK 1
Marie Viktorová, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Ing.Miroslav Kunášek, NK 2 40 %
Ivana Kunášková, NK 1 20 %
Josef Flekal, NK 2 40 %
Josef Tvrdík, NK 0 00 %
Marie Viktorová, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 40 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.