Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Čestín (okr. Kutná Hora)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 2 111
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 0 00 % 91 04 % 4
Sdruž.nezáv.kand.- I 7 78 % 1 459 69 % 9
Sdruž.nezáv.kand.II 2 22 % 561 27 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Sdruž.nezáv.kand.- I 9

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 0 00 %
Sdruž.nezáv.kand.- I 9 1.00 %
Sdruž.nezáv.kand.II 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.