Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Dobrovítov (okr. Kutná Hora)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 681
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 2

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Sdruž.nezáv.kand.I 5 56 % 382 56 % 6
Sdruž.nezáv.kand.II 4 44 % 299 44 % 6

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Sdruž.nezáv.kand.I 5
Sdruž.nezáv.kand.II 4

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Sdruž.nezáv.kand.I 6 67 %
Sdruž.nezáv.kand.II 3 33 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.