Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Dolní Pohleď (okr. Kutná Hora)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 309
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 8

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Eduard Krisman, NK 1 14 % 38 12 % 1
Jiří Truhlář, NK 1 14 % 36 12 % 1
Josef Popek, NK 0 00 % 29 09 % 1
Josef Šveněk, NK 1 14 % 41 13 % 1
Karel Janata, NK 1 14 % 42 14 % 1
Libor Janata, NK 1 14 % 50 16 % 1
Stanislav Cendelín, NK 1 14 % 39 13 % 1
Václav Petrásek, NK 1 14 % 34 11 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Eduard Krisman, NK 1
Jiří Truhlář, NK 1
Josef Šveněk, NK 1
Karel Janata, NK 1
Libor Janata, NK 1
Stanislav Cendelín, NK 1
Václav Petrásek, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Eduard Krisman, NK 1 14 %
Jiří Truhlář, NK 1 14 %
Josef Popek, NK 0 00 %
Josef Šveněk, NK 1 14 %
Karel Janata, NK 1 14 %
Libor Janata, NK 2 29 %
Stanislav Cendelín, NK 1 14 %
Václav Petrásek, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.