Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Horušice (okr. Kutná Hora)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 437
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Bachan Milan 1 14 % 64 15 % 1
Bížová Růžena 1 14 % 60 14 % 1
Karkoš Josef 1 14 % 67 15 % 1
Kasal Jindřich 1 14 % 60 14 % 1
Radovnická Jaroslava 1 14 % 61 14 % 1
Šálený Vlastimil 1 14 % 65 15 % 1
Vepřková Marta 1 14 % 60 14 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Bachan Milan 1
Bížová Růžena 1
Karkoš Josef 1
Kasal Jindřich 1
Radovnická Jaroslava 1
Šálený Vlastimil 1
Vepřková Marta 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Bachan Milan 1 14 %
Bížová Růžena 1 14 %
Karkoš Josef 1 14 %
Kasal Jindřich 1 14 %
Radovnická Jaroslava 1 14 %
Šálený Vlastimil 1 14 %
Vepřková Marta 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.