Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Chabeřice (okr. Kutná Hora)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 584
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 9

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Adamová Vladimíra 0 00 % 44 08 % 1
Edr Josef 1 14 % 69 12 % 1
Měkota Roman 1 14 % 68 12 % 1
Petrů Jiří 1 14 % 68 12 % 1
Tvrdík Josef 1 14 % 68 12 % 1
Vilimovský Miroslav 1 14 % 65 11 % 1
Záruba Petr MVDr. 1 14 % 84 14 % 1
Zárubová Barbora 0 00 % 48 08 % 1
Závorka Milan 1 14 % 70 12 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Edr Josef 1
Měkota Roman 1
Petrů Jiří 1
Tvrdík Josef 1
Vilimovský Miroslav 1
Záruba Petr MVDr. 1
Závorka Milan 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Adamová Vladimíra 0 00 %
Edr Josef 1 14 %
Měkota Roman 1 14 %
Petrů Jiří 1 14 %
Tvrdík Josef 1 14 %
Vilimovský Miroslav 0 00 %
Záruba Petr MVDr. 2 29 %
Zárubová Barbora 0 00 %
Závorka Milan 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.