Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Kluky (okr. Kutná Hora)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 747
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 5

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Bohumil Zahradník, NK 0 00 % 60 03 % 1
Ing.Ladislav Svoboda, NK 0 00 % 106 06 % 1
Sdruž.nezáv.kand. 4 57 % 760 44 % 9
Sdruž.nezáv.kand.-NEZ.ČTYŘ OB. 3 43 % 753 43 % 9
Tomáš Potměšil, NK 0 00 % 68 04 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Ing.Ladislav Svoboda, NK 1
Sdruž.nezáv.kand. 4
Sdruž.nezáv.kand.-NEZ.ČTYŘ OB. 2

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Bohumil Zahradník, NK 0 00 %
Ing.Ladislav Svoboda, NK 0 00 %
Sdruž.nezáv.kand. 4 57 %
Sdruž.nezáv.kand.-NEZ.ČTYŘ OB. 3 43 %
Tomáš Potměšil, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.