Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Kobylnice (okr. Kutná Hora)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 325
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Kőllner Miloš 1 14 % 52 16 % 1
Krajíčková Jarmila 1 14 % 44 14 % 1
Lebedová Marie 1 14 % 45 14 % 1
Rambousek Jiří 1 14 % 46 14 % 1
Rambousek Karel 1 14 % 44 14 % 1
Štěpánek Václav 1 14 % 47 14 % 1
Veselá Ivana 1 14 % 47 14 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Kőllner Miloš 1
Krajíčková Jarmila 1
Lebedová Marie 1
Rambousek Jiří 1
Rambousek Karel 1
Štěpánek Václav 1
Veselá Ivana 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Kőllner Miloš 1 14 %
Krajíčková Jarmila 1 14 %
Lebedová Marie 1 14 %
Rambousek Jiří 1 14 %
Rambousek Karel 1 14 %
Štěpánek Václav 1 14 %
Veselá Ivana 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.