Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Pertoltice (okr. Kutná Hora)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 446
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 5 71 % 222 50 % 5
Jaroslava Zichová, NK 0 00 % 34 08 % 1
Martin Kačírek, NK 0 00 % 27 06 % 1
Martina Pajerová, NK 1 14 % 41 09 % 1
Pavel Kalina, NK 1 14 % 53 12 % 1
Václav Boleš, NK 0 00 % 36 08 % 1
Vratislav Staněk, NK 0 00 % 33 07 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Česká str.sociálně demokrat. 4
Martina Pajerová, NK 1
Pavel Kalina, NK 1
Václav Boleš, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 7 1.00 %
Jaroslava Zichová, NK 0 00 %
Martin Kačírek, NK 0 00 %
Martina Pajerová, NK 0 00 %
Pavel Kalina, NK 0 00 %
Václav Boleš, NK 0 00 %
Vratislav Staněk, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.