Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Rataje nad Sázavou (okr. Kutná Hora)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 370
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 9

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Aubrecht Josef 1 11 % 149 11 % 1
Hroch Jaroslav MVDr. 1 11 % 151 11 % 1
Kantová Jaroslava 1 11 % 144 11 % 1
Kolář Jaroslav 1 11 % 147 11 % 1
Kubát Luboš Ing. 1 11 % 169 12 % 1
Mašek Radek Ing. 1 11 % 157 11 % 1
Strouhal Tomáš 1 11 % 147 11 % 1
Vyhnánek Martin 1 11 % 152 11 % 1
Zahradníček Michal 1 11 % 154 11 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Aubrecht Josef 1
Hroch Jaroslav MVDr. 1
Kantová Jaroslava 1
Kolář Jaroslav 1
Kubát Luboš Ing. 1
Mašek Radek Ing. 1
Strouhal Tomáš 1
Vyhnánek Martin 1
Zahradníček Michal 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Aubrecht Josef 1 11 %
Hroch Jaroslav MVDr. 1 11 %
Kantová Jaroslava 1 11 %
Kolář Jaroslav 1 11 %
Kubát Luboš Ing. 1 11 %
Mašek Radek Ing. 1 11 %
Strouhal Tomáš 1 11 %
Vyhnánek Martin 1 11 %
Zahradníček Michal 1 11 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.