Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Třebonín (okr. Kutná Hora)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 276
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 6

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Hana Nováková, NK 1 20 % 39 14 % 1
Irena Tejkalová, NK 1 20 % 60 22 % 1
Jan Mikula, NK 1 20 % 53 19 % 1
Jitka Zálabáková, NK 0 00 % 28 10 % 1
Marie Francová, NK 1 20 % 54 20 % 1
Tomáš Malík, NK 1 20 % 42 15 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Hana Nováková, NK 1
Irena Tejkalová, NK 1
Jan Mikula, NK 1
Marie Francová, NK 1
Tomáš Malík, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Hana Nováková, NK 0 00 %
Irena Tejkalová, NK 2 40 %
Jan Mikula, NK 1 20 %
Jitka Zálabáková, NK 0 00 %
Marie Francová, NK 2 40 %
Tomáš Malík, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 40 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.