Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Tupadly (okr. Kutná Hora)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 2 390
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 15

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Bc.Josef Štainer, NK 1 11 % 190 08 % 1
Bohdana Dvořáčková, NK 1 11 % 159 07 % 1
Jiří Dušek, NK 0 00 % 85 04 % 1
Josef Patlejch, NK 0 00 % 119 05 % 1
Karel Buřič,DiS. NK 1 11 % 232 10 % 1
Karel Mikeš, NK 1 11 % 221 09 % 1
Marcela Nováková, NK 0 00 % 120 05 % 1
Pavel Štainer, NK 1 11 % 264 11 % 1
Pavlína Pipková, NK 0 00 % 48 02 % 1
Petr Szabó, NK 1 11 % 228 10 % 1
Petr Tyrkas, NK 0 00 % 72 03 % 1
Stanislava Voženílková, NK 1 11 % 155 06 % 1
Šárka Havelková, NK 0 00 % 31 01 % 1
Václav Průcha, NK 1 11 % 207 09 % 1
Zbyněk Ručka, NK 1 11 % 259 11 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Bc.Josef Štainer, NK 1
Bohdana Dvořáčková, NK 1
Karel Buřič,DiS. NK 1
Karel Mikeš, NK 1
Pavel Štainer, NK 1
Petr Szabó, NK 1
Stanislava Voženílková, NK 1
Václav Průcha, NK 1
Zbyněk Ručka, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Bc.Josef Štainer, NK 0 00 %
Bohdana Dvořáčková, NK 0 00 %
Jiří Dušek, NK 0 00 %
Josef Patlejch, NK 0 00 %
Karel Buřič,DiS. NK 2 22 %
Karel Mikeš, NK 1 11 %
Marcela Nováková, NK 0 00 %
Pavel Štainer, NK 2 22 %
Pavlína Pipková, NK 0 00 %
Petr Szabó, NK 1 11 %
Petr Tyrkas, NK 0 00 %
Stanislava Voženílková, NK 0 00 %
Šárka Havelková, NK 0 00 %
Václav Průcha, NK 1 11 %
Zbyněk Ručka, NK 2 22 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.