Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Vidice (okr. Kutná Hora)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 631
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 9

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Bareš Jiří 1 14 % 73 12 % 1
Herel Jan 1 14 % 81 13 % 1
Kmoch Jakub 0 00 % 22 03 % 1
Kmoch Petr 0 00 % 63 10 % 1
Kostelecký Martin 1 14 % 74 12 % 1
Myslivečková Ludmila Mgr. 1 14 % 94 15 % 1
Sahulka Zdeněk 1 14 % 66 10 % 1
Veselý Miroslav 1 14 % 81 13 % 1
Vokolek Josef 1 14 % 77 12 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Bareš Jiří 1
Herel Jan 1
Kostelecký Martin 1
Myslivečková Ludmila Mgr. 1
Sahulka Zdeněk 1
Veselý Miroslav 1
Vokolek Josef 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Bareš Jiří 1 14 %
Herel Jan 1 14 %
Kmoch Jakub 0 00 %
Kmoch Petr 0 00 %
Kostelecký Martin 1 14 %
Myslivečková Ludmila Mgr. 2 29 %
Sahulka Zdeněk 0 00 %
Veselý Miroslav 1 14 %
Vokolek Josef 1 14 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.