Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Vodranty (okr. Kutná Hora)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 278
Počet rozdělovaných mandátů: 6
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Ilona Vavřičková, NK 1 17 % 44 16 % 1
Jaroslav Krčmář, NK 0 00 % 24 09 % 1
Milan Paták, NK 2 33 % 68 24 % 2
Miroslav Hájek, NK 1 17 % 31 11 % 1
Petra Vavřičková, NK 1 17 % 46 17 % 1
Radek Šťastný, NK 1 17 % 43 15 % 1
Rudolf Vančura, NK 0 00 % 22 08 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Ilona Vavřičková, NK 1
Milan Paták, NK 2
Miroslav Hájek, NK 1
Petra Vavřičková, NK 1
Radek Šťastný, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Ilona Vavřičková, NK 1 17 %
Jaroslav Krčmář, NK 0 00 %
Milan Paták, NK 3 50 %
Miroslav Hájek, NK 0 00 %
Petra Vavřičková, NK 1 17 %
Radek Šťastný, NK 1 17 %
Rudolf Vančura, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 17 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.