Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Bystřička (okr. Vsetín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 4 875
Počet rozdělovaných mandátů: 11
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Bystřička 2010-pro rozvoj obce 4 36 % 1 738 36 % 11
Občanská demokratická strana 5 45 % 2 106 43 % 11
SNK Bystřička 2010-Pro sport 2 18 % 1 031 21 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Bystřička 2010-pro rozvoj obce 4
Občanská demokratická strana 6
SNK Bystřička 2010-Pro sport 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 9 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Bystřička 2010-pro rozvoj obce 4 36 %
Občanská demokratická strana 6 55 %
SNK Bystřička 2010-Pro sport 1 09 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 9 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.