Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Hutisko-Solanec (okr. Vsetín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 12 839
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 5

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 1 07 % 1 270 10 % 15
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 20 % 2 529 20 % 15
Občanská demokratická strana 3 20 % 2 392 19 % 15
Sdružení nezávislých kandidátů 6 40 % 5 129 40 % 15
SNK Za krásnější obec Hut-Sol. 2 13 % 1 519 12 % 15

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1
Občanská demokratická strana 2
Sdružení nezávislých kandidátů 12

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 6 mandát(ů), t.j. rozdíl v 40 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 0 00 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 20 %
Občanská demokratická strana 2 13 %
Sdružení nezávislých kandidátů 10 67 %
SNK Za krásnější obec Hut-Sol. 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 27 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.