Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Choryně (okr. Vsetín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 3 587
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 5

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
CHORYŇSKÉ SDRUŽ.NEZÁV.KAND. 1 11 % 526 15 % 9
Sdr.hasičů,rybářů,myslivců Ch. 3 33 % 991 28 % 9
SDRUŽ.NEZÁV.ZA PROSPER. OBEC 1 11 % 525 15 % 9
SNK občané pro obec 1 11 % 470 13 % 9
Společný zájem 3 33 % 1 075 30 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Sdr.hasičů,rybářů,myslivců Ch. 4
Společný zájem 5

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
CHORYŇSKÉ SDRUŽ.NEZÁV.KAND. 0 00 %
Sdr.hasičů,rybářů,myslivců Ch. 4 44 %
SDRUŽ.NEZÁV.ZA PROSPER. OBEC 0 00 %
SNK občané pro obec 0 00 %
Společný zájem 5 56 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.