Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Kunovice (okr. Vsetín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 3 098
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 4

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 11 % 400 13 % 9
Myslivecké sdružení Podhůří 2 22 % 677 22 % 9
Sdruž.nezáv.kand. - HASIČI 3 33 % 1 091 35 % 9
TOP 09 3 33 % 930 30 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Myslivecké sdružení Podhůří 2
Sdruž.nezáv.kand. - HASIČI 4
TOP 09 3

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 0 00 %
Myslivecké sdružení Podhůří 1 11 %
Sdruž.nezáv.kand. - HASIČI 5 56 %
TOP 09 3 33 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.