Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Lešná (okr. Vsetín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 12 019
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 5

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 1 07 % 1 206 10 % 15
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 07 % 977 08 % 7
SDRUŽ.NEZÁV.KAND.OBCE LEŠNÁ 7 47 % 4 804 40 % 15
Sdruž.nezáv.kand.z našich ves. 4 27 % 3 135 26 % 15
Za zdravé Lešensko, o.s. 2 13 % 1 897 16 % 14

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1
SDRUŽ.NEZÁV.KAND.OBCE LEŠNÁ 12
Sdruž.nezáv.kand.z našich ves. 2

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 5 mandát(ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 0 00 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 0 00 %
SDRUŽ.NEZÁV.KAND.OBCE LEŠNÁ 9 60 %
Sdruž.nezáv.kand.z našich ves. 5 33 %
Za zdravé Lešensko, o.s. 1 07 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 20 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.