Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Loučka (okr. Vsetín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 4 197
Počet rozdělovaných mandátů: 11
Počet volebních stran: 2

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Alternativa 2010 4 36 % 1 407 34 % 11
NEZÁVISLÍ 2010 7 64 % 2 790 66 % 11

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Alternativa 2010 1
NEZÁVISLÍ 2010 10

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(ů), t.j. rozdíl v 27 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Alternativa 2010 2 18 %
NEZÁVISLÍ 2010 9 82 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 18 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.