Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Valašské Příkazy (okr. Vsetín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 179
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Sdruž. nezávislých kandidátů I 3 33 % 452 38 % 9
Sdruž.nezáv.kandidátů III 3 33 % 366 31 % 6
Sdruž.nezávislých kandidátů II 3 33 % 361 31 % 7

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Sdruž. nezávislých kandidátů I 4
Sdruž.nezáv.kandidátů III 2
Sdruž.nezávislých kandidátů II 3

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Sdruž. nezávislých kandidátů I 4 44 %
Sdruž.nezáv.kandidátů III 3 33 %
Sdruž.nezávislých kandidátů II 2 22 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.