Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Bernartice nad Odrou (okr. Nový Jičín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 5 856
Počet rozdělovaných mandátů: 11
Počet volebních stran: 4

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 27 % 1 390 24 % 11
Obč.pro zach.tradic a roz.obce 7 64 % 3 557 61 % 11
Občan.sdružení Svatého Martina 0 00 % 397 07 % 10
Občanská demokratická strana 1 09 % 512 09 % 11

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Obč.pro zach.tradic a roz.obce 11

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(ů), t.j. rozdíl v 36 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 09 %
Obč.pro zach.tradic a roz.obce 10 91 %
Občan.sdružení Svatého Martina 0 00 %
Občanská demokratická strana 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 27 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.