Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Bílov (okr. Nový Jičín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 1 258
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 9

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Bialek Rostislav 1 14 % 142 11 % 1
Fusik Zdeněk 1 14 % 219 17 % 1
Hrnčíř Pavel 1 14 % 164 13 % 1
Parvonič ml. Vladimír 0 00 % 82 07 % 1
Poláková Jana 1 14 % 123 10 % 1
Prusek Jan Ing. 0 00 % 74 06 % 1
Slezáčková Eva 1 14 % 138 11 % 1
Valčuhová Miloslava 1 14 % 139 11 % 1
Vlček Tomáš 1 14 % 177 14 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Bialek Rostislav 1
Fusik Zdeněk 1
Hrnčíř Pavel 1
Poláková Jana 1
Slezáčková Eva 1
Valčuhová Miloslava 1
Vlček Tomáš 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Bialek Rostislav 1 14 %
Fusik Zdeněk 3 43 %
Hrnčíř Pavel 1 14 %
Parvonič ml. Vladimír 0 00 %
Poláková Jana 0 00 %
Prusek Jan Ing. 0 00 %
Slezáčková Eva 0 00 %
Valčuhová Miloslava 0 00 %
Vlček Tomáš 2 29 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 43 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.