Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Hodslavice (okr. Nový Jičín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 12 447
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 5

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 1 07 % 1 110 09 % 15
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 1 07 % 840 07 % 15
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 13 % 1 461 12 % 15
Občanská demokratická strana 3 20 % 2 624 21 % 15
PRO HODSLAVICE 8 53 % 6 412 52 % 15

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
PRO HODSLAVICE 15

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 7 mandát(ů), t.j. rozdíl v 47 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 0 00 %
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 0 00 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 0 00 %
Občanská demokratická strana 2 13 %
PRO HODSLAVICE 13 87 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 5 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.