Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Jakubčovice nad Odrou (okr. Nový Jičín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 3 438
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 4

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 0 00 % 160 05 % 9
Sdr.nezáv.kand.- Hnutí za obec 6 67 % 2 016 59 % 9
Sdruž.nezáv.kand. - Naše Obec 1 11 % 490 14 % 9
SNK - Občané obci 2 22 % 772 22 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Sdr.nezáv.kand.- Hnutí za obec 8
SNK - Občané obci 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 0 0 %
Sdr.nezáv.kand.- Hnutí za obec 9 1.00 %
Sdruž.nezáv.kand. - Naše Obec 0 00 %
SNK - Občané obci 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.