Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Jeseník nad Odrou (okr. Nový Jičín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 11 813
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 4

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
JESENICKÉ SDRUŽ.NEZÁV.KANDID. 2 13 % 1 332 11 % 15
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 13 % 1 970 17 % 15
Sdruž.nezáv.kand. Venkov 2010 8 53 % 5 942 50 % 15
SNK "JESENIČTÍ NEZÁVISLÍ 2010" 3 20 % 2 569 22 % 15

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Sdruž.nezáv.kand. Venkov 2010 13
SNK "JESENIČTÍ NEZÁVISLÍ 2010" 2

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 5 mandát(ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
JESENICKÉ SDRUŽ.NEZÁV.KANDID. 0 00 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 07 %
Sdruž.nezáv.kand. Venkov 2010 12 80 %
SNK "JESENIČTÍ NEZÁVISLÍ 2010" 2 13 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 27 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.