Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Kopřivnice (okr. Nový Jičín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 141 696
Počet rozdělovaných mandátů: 21
Počet volebních stran: 10

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 5 24 % 30 017 21 % 21
Dělnic.str.sociální spravedl. 0 00 % 377 00 % 6
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 3 14 % 17 062 12 % 21
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 10 % 14 133 10 % 21
NEZÁVISLÍ 1 05 % 9 135 06 % 21
Občanská demokratická strana 6 29 % 36 102 25 % 21
Sdruž. nezávislých Kopřivnice 2 10 % 11 296 08 % 21
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 0 00 % 5 255 04 % 21
ŠANCE 2010-sdruž.nezáv.kandid. 1 05 % 9 767 07 % 21
TOP 09 1 05 % 8 552 06 % 21

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Česká str.sociálně demokrat. 6
Občanská demokratická strana 15

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 10 mandát(ů), t.j. rozdíl v 48 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 8 38 %
Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0 %
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 2 10 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 05 %
NEZÁVISLÍ 0 00 %
Občanská demokratická strana 10 48 %
Sdruž. nezávislých Kopřivnice 0 00 %
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 0 0 %
ŠANCE 2010-sdruž.nezáv.kandid. 0 00 %
TOP 09 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 7 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.