Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Mořkov (okr. Nový Jičín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 17 274
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 4

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 47 % 7 200 42 % 15
Nestraníci 2 13 % 2 857 17 % 15
Občanská demokratická strana 1 07 % 1 861 11 % 15
Sdruž.nezáv.kand. Obce Mořkov 5 33 % 5 356 31 % 15

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11
Sdruž.nezáv.kand. Obce Mořkov 4

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(ů), t.j. rozdíl v 27 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 60 %
Nestraníci 1 07 %
Občanská demokratická strana 0 00 %
Sdruž.nezáv.kand. Obce Mořkov 5 33 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 13 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.