Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Mošnov (okr. Nový Jičín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 2 978
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Občané pro Mošnov 3 33 % 1 104 37 % 9
Sdruž.nezáv.kandidátů Mošnov 4 44 % 1 262 42 % 9
Sdružení občanů Mošnova 2 22 % 612 21 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Občané pro Mošnov 2
Sdruž.nezáv.kandidátů Mošnov 7

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(ů), t.j. rozdíl v 33 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Občané pro Mošnov 4 44 %
Sdruž.nezáv.kandidátů Mošnov 5 56 %
Sdružení občanů Mošnova 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.