Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Nový Jičín (okr. Nový Jičín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 216 100
Počet rozdělovaných mandátů: 29
Počet volebních stran: 10

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 8 28 % 50 998 24 % 29
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 4 14 % 26 823 12 % 29
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 07 % 17 540 08 % 29
Občanská demokratická strana 9 31 % 59 205 27 % 29
SNK Evropští demokraté 2 07 % 17 278 08 % 29
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 0 00 % 4 658 02 % 29
Strana svobodných občanů 0 00 % 7 056 03 % 29
Strana zelených 2 07 % 12 915 06 % 29
TOP 09 2 07 % 12 768 06 % 29
Věci veřejné 0 00 % 6 859 03 % 29

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Česká str.sociálně demokrat. 8
Občanská demokratická strana 21

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 12 mandát(ů), t.j. rozdíl v 41 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 11 38 %
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 3 10 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 03 %
Občanská demokratická strana 13 45 %
SNK Evropští demokraté 1 03 %
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 0 0 %
Strana svobodných občanů 0 0 %
Strana zelených 0 00 %
TOP 09 0 00 %
Věci veřejné 0 0 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 7 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 24 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.