Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Slatina (okr. Nový Jičín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 3 138
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 2

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Dechová hudba Slatina 1 11 % 440 14 % 9
Sdruž.nezávislých kandidátů I. 8 89 % 2 698 86 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Sdruž.nezávislých kandidátů I. 9

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Dechová hudba Slatina 0 00 %
Sdruž.nezávislých kandidátů I. 9 1.00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.