Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Spálov (okr. Nový Jičín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 2 881
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 2

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 57 % 1 641 57 % 7
Občanská demokratická strana 3 43 % 1 240 43 % 7

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6
Občanská demokratická strana 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 71 %
Občanská demokratická strana 2 29 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.