Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Starý Jičín (okr. Nový Jičín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 16 961
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 4

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
"Za rozvoj Starojicka" 5 33 % 4 940 29 % 15
Česká str.sociálně demokrat. 4 27 % 4 809 28 % 15
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 33 % 5 478 32 % 15
Sdružení PS a NK Za Starojicko 1 07 % 1 734 10 % 15

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
"Za rozvoj Starojicka" 4
Česká str.sociálně demokrat. 4
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 13 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
"Za rozvoj Starojicka" 5 33 %
Česká str.sociálně demokrat. 4 27 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 40 %
Sdružení PS a NK Za Starojicko 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 7 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.