Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Šenov u Nového Jičína (okr. Nový Jičín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 12 186
Počet rozdělovaných mandátů: 15
Počet volebních stran: 6

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 3 20 % 2 174 18 % 15
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 07 % 1 223 10 % 15
Občanská demokratická strana 4 27 % 3 000 25 % 15
Sdruž.nezáv.kand. VIZE 2014 3 20 % 2 646 22 % 15
SNK v Šenově u Nového Jičína 3 20 % 2 426 20 % 15
TOP 09 1 07 % 717 06 % 10

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Česká str.sociálně demokrat. 2
Občanská demokratická strana 7
Sdruž.nezáv.kand. VIZE 2014 3
SNK v Šenově u Nového Jičína 3

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 3 mandát(ů), t.j. rozdíl v 20 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 3 20 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 0 00 %
Občanská demokratická strana 5 33 %
Sdruž.nezáv.kand. VIZE 2014 4 27 %
SNK v Šenově u Nového Jičína 3 20 %
TOP 09 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 13 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.