Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Štramberk (okr. Nový Jičín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 26 886
Počet rozdělovaných mandátů: 21
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 2 10 % 2 861 11 % 20
Dělnic.str.sociální spravedl. 0 00 % 177 01 % 6
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 2 10 % 3 339 12 % 21
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 14 % 3 529 13 % 21
Občanská demokratická strana 5 24 % 5 867 22 % 21
Sdruž.nezáv.kand.(SNK) 8 38 % 8 942 33 % 21
TOP 09 1 05 % 2 171 08 % 21

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Občanská demokratická strana 2
Sdruž.nezáv.kand.(SNK) 19

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 11 mandát(ů), t.j. rozdíl v 52 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 1 05 %
Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0 %
KOMUNISTICKÁ STR.ČECH A MORAVY 1 05 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 10 %
Občanská demokratická strana 6 29 %
Sdruž.nezáv.kand.(SNK) 11 52 %
TOP 09 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 19 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.