Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Veřovice (okr. Nový Jičín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 11 403
Počet rozdělovaných mandátů: 13
Počet volebních stran: 7

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 5 38 % 4 058 36 % 13
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 0 00 % 528 05 % 13
Občanská demokratická strana 2 15 % 1 549 14 % 13
SNK Veřovice 2010 - Jiná volba 2 15 % 1 828 16 % 13
SNK-ROZV.OBCE VEŘOVICE 2010-14 0 00 % 652 06 % 10
TOP 09 1 08 % 724 06 % 13
V I Z E 2 0 1 4 - SNK 3 23 % 2 064 18 % 13

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Česká str.sociálně demokrat. 10
SNK Veřovice 2010 - Jiná volba 1
V I Z E 2 0 1 4 - SNK 2

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 5 mandát(ů), t.j. rozdíl v 38 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 9 69 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 0 0 %
Občanská demokratická strana 1 08 %
SNK Veřovice 2010 - Jiná volba 1 08 %
SNK-ROZV.OBCE VEŘOVICE 2010-14 0 00 %
TOP 09 0 00 %
V I Z E 2 0 1 4 - SNK 2 15 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 4 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 31 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.