Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Vražné (okr. Nový Jičín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 2 757
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Pro čistotu Vražného 0 00 % 113 04 % 1
Správná volba 6 67 % 1 606 58 % 9
Vražné 2010 3 33 % 1 038 38 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Správná volba 8
Vražné 2010 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Pro čistotu Vražného 0 00 %
Správná volba 6 67 %
Vražné 2010 3 33 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.