Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Závišice (okr. Nový Jičín)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 4 199
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Česká str.sociálně demokrat. 4 44 % 1 749 42 % 9
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 22 % 936 22 % 9
Občanská demokratická strana 3 33 % 1 514 36 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Česká str.sociálně demokrat. 5
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1
Občanská demokratická strana 3

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Česká str.sociálně demokrat. 5 56 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 0 00 %
Občanská demokratická strana 4 44 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.