Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Běrunice (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 4 314
Počet rozdělovaných mandátů: 11
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Nezávislí 1 4 36 % 1 609 37 % 11
Nezávislí 2 3 27 % 1 242 29 % 11
Sdruž.nezáv.kand. 4 36 % 1 463 34 % 11

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Nezávislí 1 4
Nezávislí 2 3
Sdruž.nezáv.kand. 4

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Nezávislí 1 5 45 %
Nezávislí 2 2 18 %
Sdruž.nezáv.kand. 4 36 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 9 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.