Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Budiměřice (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 2 257
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 3

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Nezáv.za Budim., Šlot. a Raš. 2 29 % 755 33 % 9
Sdruž. nez. kand. pro Rašovice 1 14 % 384 17 % 9
SNK za Budim.,Šlotavu a Rašov. 4 57 % 1 118 50 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Nezáv.za Budim., Šlot. a Raš. 1
SNK za Budim.,Šlotavu a Rašov. 6

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 29 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Nezáv.za Budim., Šlot. a Raš. 2 29 %
Sdruž. nez. kand. pro Rašovice 0 00 %
SNK za Budim.,Šlotavu a Rašov. 5 71 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.