Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Černíky (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 354
Počet rozdělovaných mandátů: 5
Počet volebních stran: 2

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
"SOUSEDÉ PRO ČERNÍKY" 2 40 % 137 39 % 5
Sdruž.nezáv.kand. Černíky 3 60 % 217 61 % 6

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Sdruž.nezáv.kand. Černíky 5

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 40 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
"SOUSEDÉ PRO ČERNÍKY" 1 20 %
Sdruž.nezáv.kand. Černíky 4 80 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 20 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.