Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Činěves (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 2 086
Počet rozdělovaných mandátů: 9
Počet volebních stran: 2

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Občanská demokratická strana 3 33 % 806 39 % 9
ZA UDRŽ.ROZV.OBCE 6 67 % 1 280 61 % 9

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Občanská demokratická strana 1
ZA UDRŽ.ROZV.OBCE 8

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 2 mandát(ů), t.j. rozdíl v 22 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Občanská demokratická strana 2 22 %
ZA UDRŽ.ROZV.OBCE 7 78 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 11 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.