Hlavní stránky SMO ČR |  Informace o volební kalkulačce |  Volební systém neomezeného hlasování

Hořany (okr. Nymburk)

Základní údaje

Celkem přidělených hlasů: 321
Počet rozdělovaných mandátů: 7
Počet volebních stran: 2

Současný systém

Přidělení mandátů kandidátním listinám
Kandidátní listina Mandáty Hlasů Nominovaných
Sdruž.nezáv.kand. 6 86 % 280 87 % 7
Šárka Kosinová, NK 1 14 % 41 13 % 1

Neomezené hlasování

Přidělení mandátů stranám
Sdruž.nezáv.kand. 6
Šárka Kosinová, NK 1

Zobrazit pořadí kandidátů

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 0 mandát(ů), t.j. rozdíl v 0 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.

Návrh SMS - dělitel 1,25; 1,5 a dále vždy o 0,25 větší

Přidělení mandátů stranám
Kandidátní listinaMandáty
Sdruž.nezáv.kand. 7 1.00 %
Šárka Kosinová, NK 0 00 %

Rozdíl v přidělení mandátů volebním stranám oproti stávajícímu systému: 1 mandát(y/ů), t.j. rozdíl v 14 % zastupitelstva
Pozn.: Vypočtený rozdíl se týká pouze rozdělení mandátů volebním stranám, nikoliv přidělení jednotlivým kandidátům.